ПРОГРАМА ПАРТІЇ

agrarnaya-partiya-logo

Програма Аграрної партії України

Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її собі не збудуємо”

В’ячеслав Липинський, “Листи до братів хліборобів”

Суспільно-політичні передумови необхідності потужної Аграрної партії в політичній системі України

Світ стрімко змінюється. Сповільнюються розвинуті економіки, починають з’являтися нові світові економічні центри, загострюється конкуренція між державами.

Україна вже ніколи на зможе жити так, як раніше – проїдаючи радянський спадок в економіці, ситуативно змінюючи свої міжнародні пріоритети, виступаючи буфером між сильнішими країнами-гравцями. Початок ХХІ сторіччя поставив перед Україною необхідність вибору свого шляху.

Революції 2004 та 2014 року стали революціями великої країни, де на перший план вийшли взаємоповага, мораль, гідність, бажання жити в чесному суспільстві без брехні і шахрайства. Це ті цінності, навколо яких об’єдналися українці. У найбільш критичний момент саме свідоме українське суспільство взяло на себе відповідальність за країну. Це воно продемонструвало волю до змін. Воно виявилося на голову вищим від керівництва власної держави – неефективного та корумпованого.

Для подальшого розвитку соціуму на об’єднавчих принципах необхідно вибудувати демократичну систему управління державою, де політичні партії будуть інструментом самоорганізації та структуризації суспільства, а не технологією для виборів.

Українці нарешті отримали можливість мати демократичну, створену «знизу» політичну силу, яка представлятиме інтереси народу, бо сама вона і є народом.

Ця сила — Аграрна партія України. Створена завдяки консолідації суспільства навколо середнього класу, який виник в українському аграрному середовищі на початку XXІ століття, утвердивши свої цінності — повагу до приватної власності та право вести власну справу в умовах вільної конкуренції.

Ми об’єдналися в Аграрну партію, щоб вона стала фундаментом української політичної системи як перша справді демократична партія, вибудувана «знизу — до верху».

Епоха, коли Україною керують ті, кому вона не потрібна, має залишитись у минулому.

Економічні передумови необхідності потужної Аграрної партії в політичній системі України

Усі розвинуті держави досягали успіху за рахунок того, що на певному етапі розвитку робили ставку на свою конкурентну перевагу. Український вибір продиктований самою природою, оскільки 25% світових чорноземів сконцентровано саме в нашій державі. В аграрній сфері прямо чи опосередковано задіяна більшість працездатного населення України. Аграрний сектор – оптимальний локомотив для української економіки найближчих десятиліть. Від його успішності залежить, як будуть профінансовані освіта й медицина, наука та соціальні програми. Від його ефективності залежить, скільки відсотків доходу будуть тратити городяни на продукти харчування.

Сучасний агросектор — це вагома частина внутрішнього валового продукту і валютних надходжень в Україну. Завдяки йому Україна забезпечує себе основними продуктами харчування та є провідним експортером зернової продукції у світі. Однак ми вважаємо, що ці успіхи – лише частка з того, що наш агросектор в змозі заробляти. Адже експортуємо ми переважно сировину, а для справді великих прибутків на світові ринки потрібно постачати готову продукцію. Успішна конкуренція з готовою продукцією гарантуватиме Україні стрімке економічне зростання.

Аграрна партія України не може миритися з тим, що у влади не було і немає розуміння реальної ролі аграрного сектору в економіці держави. Влада виявилися неспроможною зрозуміти вагу та потреби аграрного виробництва, а аграрії не зуміли об’єднатися і вплинути на прийняття державних рішень. Їхній голос надто слабко звучав у нашій державі. Інтереси аграрної галузі, виробників сільськогосподарської продукції були недостатньо представлені у парламенті, інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування України. Внаслідок цього українських хліборобів було усунуто від участі у визначенні стратегії розвитку держави, її агропромислового комплексу, що не відповідає ролі в суспільстві, яку вони заслужили своєю нелегкою працею.

Аграрна партія України вважає, що саме роз’єднаність аграріїв зробила їх слабкими, а галузь вразливою. І потерпала від цього вся економіка держави, бюджет та всі без виключення громадяни України.

Отож, наша країна гостро потребує активної Аграрної партії, здатної кваліфіковано визначати та комплексно розв’язувати наявні проблеми аграрної галузі, сформувати і втілити довготривалу стратегію виходу з кризи на основі розвитку агросектору, щоб через 15-25 років Україна стала заможним та авторитетним світовим лідером з виробництва готової продукції.

Соціальні, культурні та демографічні передумови необхідності потужної Аграрної партії в політичній системі України

Україна є однією з найбагатших країн у світі за кількістю корисних копалин, площами родючих земель, чисельністю освічених і працьовитих людей. Проте на сьогодні ми – одна з найбідніших націй у світі.

Партія не може миритися з катастрофічною ситуацією, що склалася у сільській місцевості. З 2005 по 2015 рік з карти України зникло 204 села, а 369 існують лише формально, бо в них ніхто не живе. 17% становлять села з чисельністю населення до 50 чоловік, тобто такі, що вимирають. Із 16,8 млн. людей, які проживають на території сільських і селищних рад, чверть складають пенсіонери, старші ніж 60 років. Скорочується кількість шкіл, закладів культури та охорони здоров’я. Молодь змушена їхати в міста і влаштовуватися на будь-яку низькооплачувану роботу. Село вимирає, а разом з ним умирають наші традиції, наша ментальна основа.

Ми вважаємо: причина в тім, що реформи часто проводяться без урахування реальних потреб людей і перевірки на пілотних проектах, без оцінки впливу таких реформ на майбутнє країни. Ініціативи щодо зменшення витрат на освіту, охорону здоров’я сільського населення, скорочення мережі закладів соціальної сфери заради економії коштів є шляхом до подальшого зубожіння нації та підриву перспектив країни. Поспішна адміністративно-територіальна реформа не створить економічних передумов для вирішення проблем сільських місцевостей, але призведе до знищення малих сіл, позбавить дітей можливості навчатися в школі у рідному селі, а дорослих – отримувати адміністративні послуги на місцях.

Ми переконані: від того, що буде діятися в освіті, які пріоритети будуть виставлені в економіці, як країна буде підготовлена до земельної та адміністративної реформи, що відбуватиметься у найближчі 3–5 років у аграрному секторі, залежатиме, в якій країні будуть жити наші діти та внуки.

Настав час зробити рішучі кроки, щоб врятувати країну і вивести її на новий рівень.

Аграрна партія бачить Україну однією з провідних у політичному й економічному розумінні країн світу, збудованою на засадах традиційних духовних і моральних цінностей українського народу, економічної самодостатності нації господарів, здатності до самоорганізації як основної форми державного управління українців. У жодному разі Україна не повинна бути джерелом сировинних, виробничих та трудових ресурсів.

Аграрна партія України створює сильне політичне представництво людей, які проживають у сільській місцевості та невеликих містах і вболівають за їх збереження та розвиток.

Мета та завдання Аграрної партії України

Аграрна партія України – загальнонаціональна демократична, центристська, побудована «знизу до верху» політична сила європейського типу.

Аграрна партія України – партія нової генерації самодостатніх людей, які своєю працею стали економічно вільними та йдуть в політику з метою побудови нової за якістю держави з високим рівнем життя та розвиненими механізмами захисту інтересів людей, що працюють на землі.

Мета Аграрної партії України полягає в об’єднанні українців для здійснення впливу на розвиток держави і суспільства, на економічні та політичні процеси заради розбудови української держави:

 • де народ буде реальним джерелом влади, матиме широкі інструменти впливу на прийняття владних рішень, що наблизить діяльність органів влади до потреб громадян України;
 • де економіка ґрунтуватиметься на глибокій переробці сировини з високою доданою вартістю, що зробить українську економіку конкурентною, дозволить заробляти більше коштів для виплати гідної зарплати і високих соціальних стандартів, а економічна політика реалізовуватиметься за загальним принципом: “Заможний громадянин — багата держава!”;
 • де Україна займе гідне місце на міжнародній арені, стане суб’єктом міжнародних відносин і керуватиметься принципом україноцентричності, тобто “робимо те, що вигідно Україні й українцям”.

У своїй діяльності ми виходимо з того, що саме аграрії, мешканці сіл та невеликих містечок, а також українська інтелігенція, можуть стати тією силою, яка здатна об’єднати українську націю. Саме у сільській місцевості збереглися спільні культурно-ментальні цінності, як на Сході, так і на Заході України.

Головними завданнями Аграрної партії України є:

 • збереження та розвиток села як осередку традиційних і моральних цінностей українського народу, подолання бідності серед сільського населення;
 • відродження економіки України на основі аграрного сектору, який — разом із його працівниками — є ключовою конкурентною перевагою країни;
 • повернення влади народу, щоб громада і кожен її учасник спільно могли впливати на рішення, від яких залежить їхнє життя. Це принцип, традиційний для українців: життя мільйонів не повинно залежати від розчерку пера однієї особи;
 • підвищення рівня життя міських жителів, зарплат працівників державних та комунальних установ та організацій завдяки збільшенню доходів бюджету від аграрного сектору економіки, розвиток системи кооперації для забезпечення жителів міст якісними продуктами за низькими цінами.

Ідеологія Аграрної партії України

Наша ідеологія — це аграризм. Суть аграризму полягає в тому, що люди, які працюють на землі, жителі невеликих містечок, сіл та селищ є носіями головних позитивних цінностей і якостей суспільства, є осердям стабільності держави й зберігачами національної ідентичності. Названі чесноти та потреба розв’язання комплексу соціально-економічних проблем аграрної спільноти визначають необхідність приходу до влади представників цього середовища.

Український аграрний сектор є основою для розвою національної економіки та її ефективної інтеграції в світову економіку, а також джерелом ресурсів для розвитку інших галузей національної економіки. Нинішнім успішним країнам світу саме аграрні рухи принесли стабільність, а та, в свою чергу, забезпечила поступальний розвиток.

Партія виходить із розуміння, що українське суспільство має бути об’єднане загальними прагненнями до подолання бідності, взаємоповаги між державою та соціумом, конкурентоспроможності українських товарів і послуг на світовому ринку, політичного авторитету України на міжнародній арені. Аграрна партія України є об’єднавчою силою для реалізації цих прагнень.

Ключові цінності Аграрної партії України

Агроекономіка — це економічна основа збереження та відродження української держави та українського народу. Історично склалося так, що саме аграрний сектор був тим ресурсом, який дозволив створити сильну Козацьку державу в 17 столітті, де хлібороби творили середній клас і, в разі потреби, ставали воїнами-захисниками України. Кооперативні об’єднання, великі та середні господарі початку 20-го століття створили економічну можливість для виживання українців під іноземним пануванням. Вони допомогли народові зберегти свою ідентичність, розвивати освіту і культуру, виховувати політичну еліту, що зрештою призвело до відновлення Незалежності України у 1991 році.

В силу об’єктивних причин основним сектором, який зараз дає найбільше доходів, продукує найбільшу частку ВВП та у найближчі 15-20 років створюватиме найбільше робочих місць, став агропромисловий сектор.

Аграрна партія в економічній сфері ставить собі за мету розвиток сучасної переробної промисловості, яка дозволить отримати ресурс для поступу інших галузей економіки, здолати бідність та зробити українців і Україну заможними.

Самоорганізація — це та форма суспільного устрою, яка дозволяла українцям виживати у найскладніші часи. Українці традиційно були схильні до спільного прийняття рішень, коли громада сама визначає, що їй найбільш потрібно, і робить відповідну ухвалу.

Одним із головних завдань Аграрної партії України у політичній сфері є повернення до традиційних методів управління державою, побудованою «знизу до верху», де громада і кожен її учасник спільно приймають рішення та поділяють відповідальність за свою державу.

Духовність і традиції — це те, що найбільше шанував наш народ. Українці споконвіку поважали віру, землю, батьків і вікові звичаї. Колискою української традиційності залишається село, де найкраще проявляються типові для українця риси: самоорганізованість, відповідальність за себе і громаду, бажання бути господарем на своїй землі і захищати її від зазіхань ворога.

Аграрна партія України бачить одним із головних завдань духовно-ідеологічної сфери — збереження села як осередку традиційних духовних і моральних цінностей українського народу, зокрема, створення умов для активної міграції у сільську місцевість, а також поширення цих цінностей та пропагування їх у світі, оскільки духовність є основою стабільної і сильної держави.

Аграрне виробництво – основа української економіки

Аграрна партія України переконана, що саме аграрний сектор стане локомотивом розвитку національної економіки та її ефективної інтеграції в світову економіку, а також джерелом ресурсів для розвитку інших економічних галузей.

Україна відійде від моделі нещадної експлуатації земельних і трудових ресурсів з метою отримання прибутків за рахунок експорту сировини. На ключові позиції в аграрному секторі вийде переробна промисловість з високою доданою вартістю. Стрімкий розвиток технологій прискорить інтеграцію нашої держави до групи розвинених країн і дасть змогу уникнути перетворення на відсталу примітивну економіку, яка буде лише ресурсним придатком для більш потужних економік світу.

Умовами успіху економіки будуть приватна власність та конкуренція. Середній клас суспільства, який викристалізується на основі ефективної конкуренції та приватної власності, буде стрижнем української економіки й політичної стабільності. Власна ініціатива та власна відповідальність будуть підтримані через економічні механізми і стимули. Політика держави сприятиме волі кожної окремої людини до праці.

Україна потребує поєднання переваг різних форм господарювання. Право на існування та ефективну діяльність мають усі, незалежно від форми господарювання та обсягу виробництв.

Розвинена система підтримки суб’єктів господарювання базуватиметься на правилах державної допомоги, встановлених у Європейському Союзі з акцентом на потребах галузей з високою доданою вартістю.

Аграрна партія України вважає необхідною підтримку конкурентоспроможності малих та середніх виробників на міжнародних ринках. Державне регулювання ринку проводитиметься виключно через ринкові інструменти, без прямого втручання у господарську діяльність. Нашою принциповою позицією є забезпечення єдиних, рівних, прозорих, простих і постійних правил господарської діяльності, зокрема, стабільної та прогнозованої податкової системи.

Одним із завдань аграрної політики держави має стати створення системи інструментів зниження ризиків для сільськогосподарських виробників, забезпечення стабільності та прогнозованості внутрішнього ринку.

Формування сприятливого інвестиційного клімату є запорукою економічного зростання країни, головним джерелом створення робочих місць та насичення ринку товарами, виготовленими на території нашої держави. Економіка України потребує значних фінансових та матеріальних ресурсів, щоб швидко подолати відставання від передових економік світу. Аграрна партія України всіляко сприятиме створенню комфортних умов та прозорих правил для здійснення інвестиційної діяльності — як національними, так і іноземними інвесторами.

Аграрна партія України докладе максимум зусиль для залучення інвестицій в розвиток переробної промисловості та інфраструктури. Саме переробна індустрія забезпечить високий рівень внутрішнього споживання, яке буде базуватися на високій купівельній спроможності громадян. А інфраструктура забезпечить активну участь українського бізнесу в світових економічних відносинах.

Наука в Україні потребує нової організації, яка відповідала б сучасним вимогам економіки, виробництва та конкурентоспроможності України на світовому ринку. Вітчизняна аграрна наука має бути спрямована на розширення інтелектуальної складової вітчизняного агровиробництва та переробки, розробку та науковий супровід програм розвитку агропромислового комплексу, наукове прогнозування розвитку аграрного сектору економіки в Україні та світі, прогнозування динаміки ринків. Тільки через розвиток науки Україна зможе стати конкурентною у світі країною, яка викличе партнерський інтерес у європейському та світовому співтоваристві. Аграрний сектор потребує висококваліфікованої наукової підтримки.

Враховуючи важливість питання ринку землі, Аграрна партія України виступає проти зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Необхідною передумовою зняття мораторію є проведення загальнодержавного обговорення, а за потреби, й референдуму. Це вкрай потрібно для забезпечення суспільного розуміння етапів реалізації та громадської підтримки умов обігу земель.

Власниками земель сільськогосподарського призначення можуть бути виключно громадяни України. Потребує законодавчого обмеження максимальна площа земель сільськогосподарського призначення, що можуть перебувати у володінні. Україні потрібне раціональне використання всіх природних ресурсів, що беруть участь у господарських процесах, а особливо стимулювання користувачів та власників землі до збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів.

Прийняття рішень чи реєстраційні дії щодо земельних питань мають відбуватися при громадах та бути максимально наближеними до людей.

Присадибні, одноосібні та індивідуальні господарства, що виробляють більшу частину сільгосппродукції в Україні і використовують власну або частково найману працю, відіграють визначальну соціально-економічну роль. Аграрна партія України забезпечить розвиток кооперації, створення системи інституцій і складових інфраструктури для їхнього ефективного функціонування та включення в організований ринок аграрної продукції.

Перспективою сільських територій є переорієнтація сільської економіки на несільськогосподарську зайнятість з метою багатофункціонального розвитку. У сільській місцевості повинні вироблятися продукти харчування і сировина, працювати підприємства переробних галузей, розвиватися інші галузі виробництва товарів та надання послуг. Для цього Аграрна партія України буде створювати всі необхідні умови. Буде зупинено відтік робочої сили з сільських територій в міста чи в інші країни.

Частка відновлювальних джерел енергії та біопалива у валовому кінцевому енергоспоживанні в Україні має бути на рівні кращих світових зразків. Економічна та енергетична безпека України потребує енергетичної переробки аграрної продукції та біомаси. Енергоресурси, зокрема — органічне паливо, збережуть своє ключове значення для глобальної економіки. Для України це означає необхідність економії та зменшення енергоспоживання, подальшої диверсифікації джерел енергоресурсів, переходу до альтернативних джерел енергоресурсів.

Аграрна партія України створить умови для активної участі профільних та галузевих об’єднань сільськогосподарських товаровиробників у формуванні державної аграрної політики. Такі організації мають отримати частину державних повноважень щодо її реалізації.

У політиці безпечності та якості харчових продуктів маємо орієнтуватися на впровадження європейських норм і правил регулювання, при цьому має бути враховано і специфіку українського аграрного виробництва.

Стимулювання попиту на органічну, екологічно чисту продукцію, для виробництва якої, як правило, використовуються технології з відносно великою часткою ручної праці, має отримати належну підтримку. Це покращить здоров’я нації та зробить внесок у вирішення соціальних проблем села.

Україна йде дорогою великих змін. Від дій державних чиновників та рішень державних органів залежить подальший розвиток аграрного сектору та всієї економіки України. Це надважливе для аграріїв питання, щоб віддати його на відкуп політикам.

Державне будівництво. Політика і політики

Аграрна партія України переконана, що в основі внутрішньої політики має лежати демократичний принцип, який є традиційним для українців. Принцип справжньої демократії полягає у незалежності законодавчої влади, підзвітності виконавчої, справедливості судової влади та максимальної самоврядності місцевої влади. Аграрна партія України відстоює ті принципи, які були закладені ще у 1710 році в Конституції Пилипа Орлика. В основі цієї політики є такі принципи:

 • Глава держави — лише старший серед рівних, він так само підзвітний громаді, як і всі решта.
 • Парламент і депутати — керуються думкою громади, і громада повинна мати прості інструменти відкликання депутата будь-якого рівня, якщо цей принцип порушується.
 • Суд — має бути справедливим і незалежним, що можна гарантувати через встановлення вікового цензу, виборність суддів, активне запровадження інституту суду присяжних, як це традиційно практикувалося в Україні.
 • Правоохоронна система — повинна гарантувати безпеку громадянам і бути також підзвітною місцевій громаді, що передбачає запровадження виборності керівників місцевих правоохоронних органів, що також було традиційним для України.

Українська держава є і повинна бути унітарною з сильним місцевим самоврядуванням. Це забезпечить найкращі можливості для розвитку територіальних громад як основного елементу української держави. Територіальна громада на законодавчому рівні має бути забезпечена відповідними повноваженнями та фінансовими ресурсами для якісного обслуговування населення. Внутрішня політика має будуватися за принципом — «Усе, що може вирішуватися на місцях, має вирішуватися на місцях», бо ніхто інший, крім місцевої громади, не може краще знати свої проблеми та методи їх вирішення.

Формування громадянського суспільства, де кожен відповідальний за державу, за свою громаду, за свою сім’ю, за себе самого, як основи сильної української держави — одне із завдань Аграрної партії України. Запорукою відповідальності у справі служіння суспільству має стати право народу відкликати будь-якого чиновника, народного депутата, представника органів місцевого самоврядування на підставі втрати довіри громади.

Кожному ініціативному громадянину мають бути створені найкращі умови для найповнішої самореалізації через виконання ним суспільно-корисних функцій на добровільних засадах та впливу на функціонування держави. Працювати для спільної справи має бути престижно.

Українці за своєю суттю не є корупціонерами. Більше того, це явище споконвіку було для всіх нас ганебним. Корупцію породжують системи та умови. Першочерговими завданнями в подоланні корупції Агарна партія України вважає:

 • усунення двозначностей у законодавстві, які дозволяють одні й ті самі норми трактувати по-різному;
 • забезпечення належного рівня оплати для людей, які працюють на державній службі, у правоохоронних органах, в освіті та медицині;
 • забезпечення невідворотності покарань за корупційні дії. Виконання законів є обов’язковим для всіх.

Сила держави визначається не стільки володінням природними ресурсами, скільки управлінською кваліфікацією керівництва. Аграрна партія України розглядає світову економіку як арену для втілення стратегічних пріоритетів України. Кваліфіковане державне управління забезпечить своєчасне й точне визначення проблем, постановку цілей і формулювання завдань розвитку країни та сприятиме підвищенню авторитету України у світі.

Партія домагатиметься зміцнення громадянських інституцій, забезпечення прозорості влади та дієвого суспільного контролю за нею. Вирішення актуальних загальнонаціональних та місцевих питань необхідно виносити на всеукраїнський та місцеві референдуми.

Аграрна партія України переконана: держава не може стояти над людиною, а має бути інструментом, що допоможе людині забезпечити свої потреби.

Людина. Створення умов для самореалізації

Саме люди з їхнім інтелектуальним багажем є найціннішим ресурсом України. Вони здійснюють виробництво і забезпечують його соціально-економічну ефективність. Завданням держави є створення умов для найкращої реалізації талантів громадян. Ми переконані, що ефективність використання знань та вмінь жителів України є ключовим чинником майбутніх перетворень України.

Український народ володіє безцінною духовною скарбницею, яка за дбайливого використання вселятиме в людей гордість за свою історію та впевненість у майбутньому.

Сприяння вихованню віри, духовних цінностей, поваги до авторитету батьків та сім’ї, збереження цінних народних традицій міцності шлюбу є основою суспільства. Партія буде максимально сприяти укріпленню духовних цінностей і традицій. У своїй діяльності ми сповідуємо християнські заповіді та принципи, при цьому відкидаємо будь-яку нетерпимість до інших віросповідань.

Український народ відзначається високою освіченістю. Аграрна партія України виходить із того, що пріоритетними сферами державних програм має бути розвиток якісної шкільної освіти державне забезпечення підготовки кадрів у професійно-технічних училищах, коледжах, підтримка розвитку ступеневої університетської освіти, підтримка сучасних наукових розробок. У галузевій, фаховій освіті та науці необхідне запровадження державно-приватного та муніципального партнерства. Державні замовлення на наукові дослідження та розробку державних програм проводитимуть на відкритих конкурсах, допускаючи до участі в них організації різних видів та форм власності.

Ми переконані, що здолати кризу, особливо у сільській місцевості, можливо лише завдяки створенню відповідної соціально-економічної інфраструктури, яка б гарантувала гідний рівень життя. Зважаючи на українську традицію багатодітності, особливо у сільській місцевості, держава повинна сприяти поверненню молодих сімей у сільську місцевість та своєю підтримкою заохочувати їх мати багато дітей.

Партія виступає за створення нових робочих місць, навіть якщо вони не будуть мати високої прибутковості. Влада зобов’язана планувати розвиток територій і спрямовувати будівництво нових потужностей та інвестицій у райони, де існує великий рівень безробіття.

Партія виходить з того, що робота має бути доступною для всіх, хто хоче працювати, адже праця – важливий елемент людської гідності та утвердження особистості.

Аграрна партія України переконана, що збереження та поліпшення здоров’я нації є гострою та нагальною потребою. Доступ до медицини та її закладів має бути гарантовано кожному, незалежно від його фінансової спроможності, соціального статусу та місця проживання. Прискорений розвиток профілактичної медицини та її доступність для широкого загалу є одним із засобів протидії демографічній кризі. Кожен громадянин повинен нести відповідальність за стан власного здоров’я, через податкові та фіскальні заходи його слід стимулювати до ведення здорового способу життя і вчасного діагностування хвороби.

Ми вважаємо, що спорт є важливим чинником активної політики охорони здоров’я. Тому інвестиції у спорт, особливо шкільний, ми розглядаємо як інвестиції у сферу здоров’я нації. Аграрна партія України підтримуватиме також спорт високих досягнень як приклад для молоді та один із елементів позиціонування України як успішної великої держави.

Соціальна політика в державі повинна базуватись на принципі справедливості та захисту тих, хто цього справді потребує. Аграрна партія України виступає за скасування плутаної та непрозорої системи соціальних пільг і заміни її на систему цільової допомоги. Не можна розглядати жодні варіанти зниження пенсійних виплат як спосіб економії бюджету. Водночас, для наступних поколінь необхідно розбудовувати нову систему пенсійного захисту, де кожен громадянин отримує можливість забезпечити собі гідну старість через використання державного та недержавного пенсійного страхування. Головний принцип — від імітації соціального захисту до реальної соціальної безпеки громадян.

Партія буде пропагувати високу побутову культуру населення. В інформаційній політиці ми сприятимемо утвердженню культурних, історичних, ментальних цінностей українського народу, формуванню інформаційного простору, виходячи з інтересів та потреб українського суспільства, забезпечуватимемо рівну можливість для навчання і саморозвитку кожного.

Вільне демократичне суспільство неможливе без незалежних засобів масової інформації. Якісну та розмаїту інформацію забезпечить антимонопольна протидія неконтрольованій концентрації ЗМІ. Опозиційним політичним партіям має бути гарантовано можливість висвітлення в засобах масової інформації їхніх поглядів та точок зору з усіх важливих питань.

Національна безпека і зовнішня політика

Енергетична, економічна, інформаційна, військова та екологічна безпека є гарантією збереження політичної незалежності української держави. Питання безпеки не може бути предметом торгів. Усі витрати, пов’язані з питаннями оборони і безпеки, повинні забезпечуватися першочергово. Україна прагне бути членом безпекових організацій, що гарантують непорушність її кордонів.

Українська армія повинна формуватися на принципах розбудови сильного, мобільного, сучасного професійного війська з максимальним використанням можливостей українського оборонно-промислового комплексу та широкого народного резерву через обов’язковий регулярний військовий вишкіл усього військовозобов’язаного населення країни. Саме такий традиційний для України підхід до формування армії показав свою ефективність у минулому.

Український народ на міжнародній арені повинен сприяти недержавним народам, які потребують допомоги, у реалізації їхніх культурних, економічних, політичних прав. Підтримка самоідентичності, реалізації прав народів на самовизначення на міжнародній арені випливає з особливостей існування українського народу, який сам тривалий час перебував під іноземним пануванням та не мав власної держави.

У міжнародній політиці Україна зацікавлена у формуванні багатополярного світу, де основну роль відіграватимуть середні держави, до яких належить і вона. Теперішня однополярна система, як і колишня біполярна, показали свою нездатність зупиняти конфлікти і війни, оскільки основою у такій системі є інтереси одного чи двох геополітичних гравців, а не всіх учасників. Аграрна партія України зацікавлена у побудові такої міжнародної системи, де кожен із її учасників буде рівноправним членом міжнародного співтовариства.

У міждержавних стосунках Україна повинна керуватися принципом доцільності для української держави, українського народу і брати участь у міжнародних організаціях і блоках, які дозволяють найкраще захистити її політичні, економічні, культурні інтереси.

Відтак, Україна повинна прагнути:

 • cтати інтеграційним центром для середніх держав Східної Європи та Причорноморського басейну, таких як Грузія, Туреччина, Болгарія, Угорщина, Румунія, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Білорусь. Таке об’єднання було б сильним гравцем на міжнародній арені і допомагало б цим країнам захищати спільні інтереси;
 • підвищення ролі середніх і малих держав у вже існуючих глобальних організаціях;
 • будувати таку зовнішню політику, щоб протистояння між Заходом і Сходом не відбувалося за рахунок України, а навпаки наша країна ставала мостом між Сходом і Заходом.

Аграрна партія України підтримує діалог і взаємовигідне співробітництво в різноманітних напрямках суспільного життя громадян України з українським зарубіжжям — від особистих людських зв’язків і стосунків суб’єктів господарювання, громадських та міжнародних організацій, до тісних контактів на рівні місцевої та загальнодержавної влади. Взаємозв’язки з українцями, що живуть в інших державах, повинні стати складовою загальнонаціональної політики, а самі представники наших діаспор мають виступати провідниками інтересів України за кордоном.

***

Аграрна партія України для реалізації своєї програми прагне здобути більшість у місцевих радах і протягом десятків років входити до трійки лідерів на виборах до Верховної Ради України. Ми йдемо в політику, щоб бути запорукою стабільності політичної системи, яка дасть змогу будувати тривалу стратегію розвитку. Ми зобов’язані відновити повагу кожного українця до себе і своєї країни. Маємо створити таку політичну систему, де держава і громадяни будуть єдиним цілим. Наша самовіддана праця, віра і Бог допоможуть нам відродити сильну, незалежну та заможну Україну!